Witaj na naszej stronie internetowej NaprawaPrzyrzadow.pl

Inspektor ochrony radiologicznej

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:
1 pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR – 1 ),
2 nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,
3 przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
4 pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące ( np. urządzeń X – ray, defektoskopów, itd. ),
5 nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej,
6 nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,
7 przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym,
8 dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,
9 współpracę z organami nadzoru ( Państwowa Agencja Atomistyki ),
10 konsultacje z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej,
11 pomiary w środowisku pracy,
12 audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej,
13 konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
14 kontrole dozymetryczne,
15 szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej,
16 dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi,
17 przygotowanie pracowni do odbioru przez Państwową Agencję Atomistyki,
18 reprezentowanie jednostki organizacyjnej w kontaktach z Państwową Agencją Atomistyki.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]